Ocolul Silvic de regim Zetea sa , Email: ospliban@yahoo.com, Tel: +40266 241 192, sat. Zetea nr. 272
RO HU
 

Acasã

        Ocolul Silvic de Regim Zetea S.A., înfiinţat în anul 2015, a preluat suprafaţa de fond forestier contractată de Ocolul Silvic Particular Liban-Zetea, acesta din urmă încetând activitatea profesională.

        Ocolul Silvic de Regim Zetea S.A. are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naţionale şi locale în domeniul silviculturii, pentru fondurile forestiere pe care le administrează - proprietatea acţionarilor fondatori sau proprietatea altor persoane juridice sau fizice  în condiţiile legii. Asigură servicii silvice pentru proprietarii de pãduri, cu terenuri situate în jurul bazinului Târnava Mare, pe raza municipiului Odorheiu Secuiesc. Personalul silvic coordoneazã lucrãri silvice şi efectueazã paza pãdurilor pentru proprietarii de pãduri, persoane juridice şi fizice, pe raza comunelor: Lupeni, Dealu, Vârşag, Zetea, Brãdeşti, Satu Mare, Cãpâlniţa şi Mereşti. Majoritatea persoanelor juridice contractuale sunt şi membri fondatori ale Uniunii Composesoratelor Târnava Mare şi sunt reprezentate de: composesorate, pãduri comunale, şcoli, biserici şi asociaţii de pãduri aparţinând persoanelor fizice.

         Desfãşurãm prestãri servicii silvice de diferite tipuri: proiectare şi execuţia lucrărilor de împăduriri în afara fondului forestier naţional, coordonarea lucrãrilor în cinci pepiniere silvice aparţinând composesoratelor, colaborare cu proprietarii pentru culegerea şi valorificarea produselor accesorii ale pãdurilor, efectuare de punere în valoare de material lemnos pe terenuri situate în afara fondului forestier naþional: pãşune şi fâneţe.

         Parte din personalul silvic este membru activ la Asociaþia Vânãtorilor şi Perscarilor Sportivi Zetelaka És Társai.

       Ocolul Silvic de Regim Zetea S.A. are calitate de custode asupra siturilor de importanţã comunitarã ROSCI0090 Harghita Mãdãraş, ROSPA0034 Depresiunea şi Munþii Ciucului (numai partea suprapusã cu prima) şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului (numai partea suprapusă cu prima). În acest context, unitatea noastrã are în vedere implementarea Proiectului: "Elaborarea unui plan de management integrat pentru situl de importanţã comunitarã Harghita Mãdãraş – ROSCI0090 şi rezervaţia Lacul Dracului", conform planului de management aprobat de Ministerul de resort.