Ocolul Silvic de regim Zetea sa , Email: ospliban@yahoo.com, Tel: +40266 241 192, sat. Zetea nr. 272
RO HU
 

Comunicate de presã

«« inapoi

Custode sit Harghita Mãdãraș 

 

C O M U N I C A T   DE   P R E S Ã

SITUL  DEE IMPORTANȚÃ COMUNITARÃ HARGHITA MÃDÃRAȘ

DIN 06.07.2012.

 

             Scopul întrunirii noastre, informarea publicului interesat privind aria protejatã de importanțã comunitarã Harghita Mãdãraș cod ROSCI0090 din rețeaua Natura2000, condițiile de supraveghere și sã comunicãm începerea implementãrii proiectului  „ Elaborarea unui plan de management integrat pentru  situl de importanțã comunitarã Harghita Mãdãraș ROSCI0090 și rezervația Lacul Dracului “

             Odatã cu devenirea României membru al Uniunii Europene, și-a asumat și obligația constituirii rețelei Natura 2000 în scopul protecției  habitatelor și speciilor (SCI) și ariilor de protecție avifaunistice (SPA). Situl de importanțã comunitarã Harghita Mãdãraș  a fost constituit pe baza Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltãrii Durabile nr.1964/2007 ca parte integrantã al rețelei Natura 2000, pe suprafațã de 13348 ha.Ordinul Ministrului Mediului și pãdurilor nr.2387/2011 stabilește suprafața la13373 ha, prin includerea în sit al coridorului ecologic ce asigurã legãtura cu situl de N2000 care acoperã bazinele hidrografice a Homoroadelor. În situl Harghita Mãdãraș face parte integrantã aria de protecție de importanțã naționalã Lacul Dracului, tinov acoperit cu vegetație forestierã. Ordinul 2387/2011  la nivel națonal extinde rețeaua N 2000, astfel și pe situl avifaunistic  Depresiunea  și Munții  Ciucului, prin care a rezultat  suprapunere parțialã cu situl Harghita Mãdãraș

              În continuare prezint localizarea geograficã al sitului Harghita Mãdãraș  cod ROSCI0090.

 Situl Harghita Mãdãraș se întinde pe partea nordicã-centralã, altitudinal zona cea înaltã al lanțului Munții Harghita, direcționat nord-sud și cuprinde în proporție 89% fond forestier așezat pe versanții estice și vestice, cuprinse între coordonatele geografice latitudinale 46 28’37” și longitudinal 25  34’09”.Altitudinea  medie al sitului este de 1310 m, cu punctual maxim vârful Harghita Mãdãraș 1805 m, fiind încadrat în regiunea  biogeograficã alpinã. În extremisul Nordic al sitului se gãsește aria protejatã de interes național Lacul dracului, turbãrie cu vegetație forestierã și este înconjurat de fond forestier dinspre sud și vest, respective de pãșune dinmspre  nord șiest. Pe teritoriul sitului este în curs de omologare ca arie protejatã de importanțã naționalã  Szökõ Láp / Rákosi sáté, tinov activ, situat în aspropierea de vârful Mãdãraș, partea esticã. Ca folosințã, înafarã de pãduri 89% sunt pãșuni montane 9% și fînețe 2%.

           Situl se gãsește ãn raza unitãților administrative teritoriale Zetea, Dãnești, Mãdãraș, Suseni, Cârța, Racu, Vlãhița,Cãpâlnița, pondere mare au primii trei.

           Ocolul Silvic particular Liban-Zetea în 2010 a semnat Convenția de custodie cu termen de 5 ani, preluînd sarcina supravegherii, coordonãrii actvitãțiilor de protecție în parteneriat cu Ocolul Silvic de Regim Ciuc, și ulterior *(2012)ne-am asumat și custodia din situl avifaunistic  Depresiunea și Munții  Ciucului, partea ce suprapune cu situl Harghita Mãdãraș.

            Conform Convenției de Custodie, respectând prevederile OUG. 57/2007 am întocmit Regulamentul de  funcționare al sitului (2010), ce este sub procedurã de aprobare și între timp am si luat mãsuri de protecții, pe care urmãrim. Convenția ne obligã la întocmirea/elaborarea planului de management al sitului. Pentru elaborarea planului de mangament am avut posibilitatea participãrii în cadrul  Programului Operașional sectorial „ Mediu “,Axa Prioritarã 4, prin depunerea unui proiect, cu termen de 31,03,2011. la Organismul Intermediar  PoS Mediu  Centru Sibiu. În cursul anului 2011 la solicitarea agenției am procedat la completarea documentației, am operat modificãri și s-a finalizat la 31.01.2012. A fost aprobatã în luna aprilie și la 08.06.2012 am semnat Contractul De finanțare al proiectului.

            Finanțarea este nerambursabilã, din care 80% este asigurat din fondul european structural FEDR- 13834711 lei, 20% din Bugatul de Stat-345868 lei. Proiectul se deruleazã în 36 luni, finalul în mai 2015. Valoarea totalã al proiectului este de 2065852 lei din care 336513 lei este neeligibil.

           Permitețimi sã prezint echipa de management al proiectului constituit pe baza  deciziei Consiliului Director al Ocolului Silvic.

        Ing. Fodor György, consilier silvic, manager proiect, fondatorul ocoluilui npstru în 2002, șeful ocolului pânã la pensionare în mai 2011. Reușita întocmirii și succesul aprobãrii proiectului în bunã parte este meritul dânsului Mulțumim și cu aceastã ocazie activitatea sa consecventã. Î n calitate de manager proiect îdrumã și urmãrește actvitatea membrilor echipei, rãspunde  de realizarea programelor lunare, încheie contracte de achiziții publice de servicii pentruefectuarea studiilor necesare elaborãrii planului de management, achiziții directe pentru bunuri materiale, rãspunde de aplicarea cadrului financiar aprobat.Colaboreazã permanent cu șeful ocolului, informând permanent despre stadiul de implementare al proiectului, activitãțile în curs de desfãșurare, probleme ivite pe parcurs.

        Ing. Dénes Albert, responsabil cu probleme de biodiverzitate al proiectului, în cadrul OSP Liban-Zetea este responsabil fond forestier. Sarcina sa în proiect, pregãtirea documentațiilor de atribuire de servicii, produse, împreunã cu managerul de proiect, precum urmãrirea derulãrii atribuirilor, modul de implementare a serviciilor, analiza acestora.

        Ing. Simó Attila, în schema ocolului responsabil Natura 2000, în cadrul echipei UIP-Unitatea de Implementare al Proiectului rãspunde de publicitate. Are în sarcinã comunicarea cãtre proprieterii terenurilor, locuitorilor, elevilor din comunele, orașele situate în raza de influențã, stadiul de implementare al proiectului.  Va comunica rezultatele studiilor, concluziile, cu sprijinul

Directorilor de școli va ține cursuri de pregãtire pentru elevi precum și proprietarilor de terenuri.

         Kalapács Etelka economist, rãspunde de activitatea de contabilitate în echipa UIP, și sub îdrumarea managerului poiect executã și rãspunde de echilibrul balanței financiare al proiectului.

         Biroul UIP se aflã în com Zetea satul Ivo nr. 87/B, unde s-a închiriat o cãsuțã din lemn, proprietatea Mixt Harghita SRL din Odorheiu Secuiesc Valoarea chiriei este finanțatã din proiect.

        În continuare dl. Ing. Fodor György preia cuvântulși va prezenta Proiectul.

                                          Vã mulțumim pentru atenție.

 

                                                 Ing, ec Sándor Alpár

                                                       Șef ocol

Comunicat de presã 2015
Comunicat de presã 2015 »
COMUNICAT DE PRESÃ 2013
COMUNICAT DE PRESÃ 2013 »
COMUNICAT DE PRESÃ 2012
COMUNICAT DE PRESÃ 2012 »