Ocolul Silvic de regim Zetea sa , Email: ospliban@yahoo.com, Tel: +40266 241 192, sat. Zetea nr. 272
RO HU
 

Împãduriri finanþate de Accor

«« inapoi

          În anul 2009, Fundaþia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Compania Accor (Franþa), a lansat proiectul „O pãdure pentru fiecare ºcoalã”, în cadrul programului „Plant for the Planet” iniþiat de Accor. Scopul proiectului este conservarea ºi extinderea pãdurilor, împãdurirea zonelor degradate, creºterea nivelului de conºtientizare ºi responsabilizare prin desfãºurarea de activitãþi educaþionale ºi implicarea comunitãþilor locale în acþiunile de plantare.

          Proiectul a implicat în special ºcolile din mediul rural, copiii participând în numãr mare la atelierele educative ºi la activitãți de plantare, sub îndrumarea profesorilor ºi specialiºtilor de la Ocoalele Silvice ºi MET. În perioada 2009-2013, în judeþele Braºov, Covasna, Mureº, Harghita ºi Sibiu au fost plantaþi aproximativ 1.124.325 puieþi nativi, iar pepiniera din Sighiºoara a fost extinsã cu 40.000 de puieþi de stejar.

       Concomitent, în primãvara anului 2013 MET a demarat a doua etapã a proiectului cu genericul „Plantãm pentru viitor”. Pânã la ora actualã s-au plantat 81.100 de puieți.

          În primãvara 2014 se planificã plantarea a 100.000 de puieți în Harghita în colaborare cu Ocolul Silvic Particular Liban-Zetea, Asociaþia Composesoralã Kápolnás, Asociaþia Composesorat Közbirtokosság Zetea ºi douã instituþii de învâþâmânt.

       În anul 2010, proiectul a primit Premiul III la Categoria Mediu, la Gala Societãþii Civile.

Elevii din Brãdeºti ºi Târnoviþa la plantat puieþi. Martie 2015
Elevii din Brãdeºti ºi Târnoviþa la plantat puieþi. Martie 2015 »
Elevii ªcoala Cãpâlniþa la plantat puieþi
Elevii ªcoala Cãpâlniþa la plantat puieþi »
Elevii din clasa a VII - a, ªcoala Zetea, la plantat puieþi
Elevii din clasa a VII - a, ªcoala Zetea, la plantat puieþi »
Elevii din clasa a VI - a, ªcoala Zetea, la plantat puieþi
Elevii din clasa a VI - a, ªcoala Zetea, la plantat puieþi »
Elevii din clasa a V - a, ªcoala Zetea, la plantat puieþi
Elevii din clasa a V - a, ªcoala Zetea, la plantat puieþi »