Zetelaka - Libán Magán Erdõgondnokság , Email: ospliban@yahoo.com, Tel: +40266 241 192, Zetelaka 272 sz.
RO HU
 

Kezdõoldal

    A 2002-ben létrejött, majd 2011-ben a Nagyküküllõ Tulajdonosszövetség által újraalapitott Zetelaka-Libán Magán Erdõgondnokság fõ tevékenységei közé az erdõtulajdonosok részére elvégzendõ erdészeti szolgáltatások tartoznak, olyan erdõterületeken, amelyek Udvarhely város környékén, a Nagyküküllõ mentén helyezkednek el. Erdõgondnokságunk személyzete biztositja az erdõõrzést és erdészeti munkálatok elvégzését illetve irányitását jogi és fizikai erdõtulajdonosok számára, a következõ községek területén: Farkaslaka, Oroszhegy, Varság, Zetelaka, Fenyéd, Máréfalva, Kápolnás és Almás. A legtöbb jogi személy alapitótagja a Nagyküküllõ Tulajdonosszövetségnek, képviselve olyan tulajdonformákat mint: közbirtokosságok, községek, iskolák, egyházak és magánerdõ társulatok.

    Egyéb szolgáltatásaink közé tartoznak még: öt közbirtokosság csemetekertjében szakmai irányitás, talaj és környezetfeljavitás ültetéssel, együttmüködünk a tulajdonossal az erdõ másodlagos termékeinek megfelelõ értékesitését tartva szem elõtt, bélyegzéseket végzünk erdõállományon kivüli területeken, tulajdonosok kérésére legelõkön és kaszálokon.

    Az Erdõgondnokság személyzetének egy része aktiv munkatársa a Zetelaka és Társai Vadász és Sporthalásztársulatnak is.

     A Zetelaka-Libán Magán Erdõgondnokság gyámsági szerzõdést irt alá a Madarasi Hargita ROSCI0090 Élõhelyvédelmi és a Csiki Medence és Hegység ROSPA0034 (arra a részre mely átfedi az elsõt) Madárvédelmi területekre. Június 2012 és június 2015 között, az Erdõ és Környezetvédelmi Minisztériummal, valamint a Bukaresti Környezetvédelmi Struktuális Operativ Programmal aláirt kifizetési szerzõdés értelmében, kezelési tervet készitünk, melynek cime: "A közérdekû jelentõségû Madarasi Hargita és Ördõgtó rezervátum kezelési tervének elkészitése".